Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

30 Styczeń 2010 (http://erp.info.pl/erp/)

Istnieje kilka definicji pojęcia ERP (z ang. Enterprise resources planning)

APICS aktualnie definiuje ERP jako schemat organizacji, definiowania i standaryzowania procesów biznesowych niezbędny do efektywnego planowania i sterowania organizacją, dzięki któremu może ona wykorzystywać swoją wewnętrzną wiedzę do osiągania przewagi konkurencyjnej. (APICS Dictionary 11th Edition).

Poprzednie dwie definicje APICS (ciągle powszechnie cytowane w fachowej literaturze) mówiły, że ERP jest to:

1) system informatyczny zorientowany księgowo służący do identyfikacji i planowania wszystkich zasobów przedsiębiorstwa niezbędnych do zdobycia, wytworzenia, wysyłki i rozliczenia zamówień klienckich. System ERP różni się od typowego MRP II w technicznych wymaganiach takich jak interfejs graficzny, relacyjna baza danych, wykorzystanie języka czwartej generacji, wykorzystaniem narzędzi CASE (wspomagania komputerowego do konstruowania systemów), architekturą klient/serwer i otwartością.

2) bardziej ogólnie: metoda efektywnego planowania i kontroli wszystkich zasobów niezbędnych do zdobycia, wytworzenia, wysyłki i rozliczenia zamówień klienckich w firmie produkcyjnej, dystrybucyjnej lub usługowej.

Z kolei wg The Gartner Group ERP to zintegrowany pakiet oprogramowania, który równoważy funkcje biznesowe z obszarów produkcji, dystrybucji i finansów. ERP jest technologicznym rozwinięciem MRP II poprzez wprowadzenie systemu zarządzania opartego na relacyjnej bazie danych, komputerowemu wspomaganiu konstruowania systemów, języków programowania czwartej generacji i architekturze klient-serwer. W pełni zaimplementowany pakiet ERP może umożliwić przedsiębiorstwie optymalizację swoich procesów biznesowych i pozwala na niezbędne analizy biznesowe oraz podejmowanie odpowiednich decyzji w sposób szybki i efektywny. Dzięki zastosowaniu lepszej technologii ERP poprawia zdolność przedsiębiorstwa do reagowania na zmiany rynku.

Wg Piper Jaffray ERP to każda aplikacja, która automatyzuje i synchronizuje codzienne operacje średnich i dużych organizacji. Obejmuje to zarówno operacje ogólne takie jak zarządzanie finansami i zarządzania zasobami ludzkimi, jak również specyficzne dla konkretnych gałęzi przemysłu takie jak zrządzanie produkcją, dystrybucją lub handlem.

Podsumowując: jakkolwiek istnieją pewne tendencje, by definiować ERP w kategorii sposobu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, to jednak powszechnie coraz częściej pod tym pojęciem rozumiemy system informatyczny służący do kompleksowego wspomagania pracy różnych działów przedsiębiorstwa lub organizacji. I choć systemy klasy ERP wyrosły z systemów wspomagających zarządzanie produkcją (MRP II), to jednak współcześnie są one wykorzystywane także przez przedsiębiorstwa nieprodukcyjne a nawet organizacje rządowe lub non-profit.

Systemy ERP zwykle posiadają budowę modułową. Każdy dostawca inaczej dzieli swój system, podział ten w mniejszym lub większym stopniu obejmuje podstawowe moduły podstawowe (typowe dla systemów klasy MRP II) oraz dodatkowe (typowe dla systemów klasy ERP).

W skład modułów podstawowych wchodzą:

 • Planowanie potrzeb materiałowych (MRP – Material Requirements Planning)
 • Planowanie zapotrzebowania na zasoby (CPS – Capacity Requirements Planning)
 • Planowanie główne / nadrzędny (MPS – Master Production Scheduling)
 • Prognozowanie (Forecasting)
 • Sterowanie produkcją (PAC – Production Activity Control)
 • Zapasy (Inventory)
 • Zakupy (Purchasing)
 • Zlecenia (Order)
 • Księgowość (Accounting)
 • Serwis (Service)

Moduły dodatkowe obejmują:

 • Planowanie sprzedaży i operacyjne (SOP – Sales and operations planning)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM – Human Resources Management)
 • Kontrolę jakości (QC – Quality control)
 • Zaawansowane planowani i harmonogramowanie (APS – Advanced Planning and scheduling)
 • Elektroniczną wymianę danych (EDI – Electronic Data Interchange)
 • BI – Business Intelligence albo Controlling
 • Zarządzanie popytem (Demand Management)
 • Gospodarka remontowa i utrzymanie ruchu (CMMS – Computerized maintenance and management systems)
 • Inżynierię produkcji (Manufacturing Engineering)

Ponadto niektóre pakiety ERP wychodzą poza zakres typowy dla ERP i oferują moduły takie jak:

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM – Supply chain management)
 • Zarządzanie relacjami z klientem (CRM – Customer relationship management)
 • Zarządzanie relacjami z dostawcą (SRM – Supplier relationship management)
 • Automatyczna identyfikacja (AIDC – Automated identification and data capture)
 • e- business lub e-commerce
 • Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM – Product Lifecycle Management)

Uzupełnieniem systemów ERP często są programy CAD, MES, Automatyka przemysłowa, SCADA, systemy zarządzania wiedzą, zarządzanie obiegiem dokumentów, zarządzanie projektami itp.

Na rynku Polskim oferowanych jest ponad dwadzieścia różnych programów, które aspirują do miana pakietu ERP. Należy jednak zaznaczyć, że istnieją duże różnice pomiędzy nimi. Niektóre z nich są dedykowane dla małych przedsiębiorstw i posiadają funkcjonalność, która w istocie nie spełnia wymogów standardu MRP II. Inne z kolei są znacznie rozbudowane i bardzo drogie, a przez to dostępne tylko dla dużych korporacji.

W przypadku wielu pakietów ERP ich producent sprzedaje i wdraża swoje systemy nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem firm partnerskich. Nie wystarczy więc wybrać pakiet, trzeba także wybrać dostawcę, który zrealizuje wdrożenie. Zdarza się, że firma wdrażająca jest partnerem różnych producentów i posiada w swojej ofercie więcej niż jeden pakiet ERP, a także inne programy wspomagające. Poszczególni dostawcy ERP mogą różnić się doświadczeniem a także specjalizacją w określonych dziedzinach przemysłu.

Niektórzy producenci oferują kilka pakietów. Zwykle są to albo osobne programy dedykowane dla małych oraz dla dużych przedsiębiorstw, albo jeden pakiet odpowiednio dostosowany do potrzeb różnych branż.

Przy wyborze odpowiedniego pakietu dobrze jest oprzeć się na wskazówkach zawartych w artykule Który wybrać pakiet ERP?.


Możesz śledzić komentarze do tego wpisu dzięki kanałom RSS 2.0. Komentarze są w chwili obecnej zamknięte, ale możesz trackback z własnej strony.

jeden komantarz do “Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)”

 1. Krystian napisał/a:

  Nareszcie ktoś fachowo i wyczerpująco wyjaśnił mi o co chodzi z tym ERP. :)

© 2022, Centrum informacji o ERP, http://erp.info.pl, Zbyszek Lisowski, tel. +48 601 205 182, e-mail: peritus@erp.info.pl