Produkcja z rozkrojem – przykład wdrożenia

8 Sierpień 2011 (http://erp.info.pl/produkcja-z-rozkrojem/)

Wdrożenie pakietu TETA Constellation w firmie Eurocast to jedno z najbardziej rozbudowanych wdrożeń pakietów ERP w firmach produkcyjnych w Polsce w ostatnich latach. Objęło planowanie i sterowanie produkcją, zarządzanie magazynami, obsługę sprzedaży, zakup, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i integrację z mobilnymi terminalami. Wykorzystano wbudowany algorytm optymalizacji rozkroju umożliwiający przygotowywanie planów produkcyjnych przy minimalnej ilości powstających odpadów, mechanizm kontroli wielkości możliwej do obiecania i kolejkowanie zadań metodą skończonych możliwości produkcyjnych.

W efekcie produkcja jest realizowana w sposób najbardziej efektywny kosztowo, jednocześnie park maszynowy jest optymalnie wykorzystany a Dział Sprzedaży może podejmować realne zobowiązania względem klientów. Dodatkowo system rejestruje wykonaną produkcję i umożliwia prześledzenie historii wytworzenia danego produktu zgodnie z wymogami ISO 22000 i BRC. Wdrożenie realizował partner TETY – firma IT-REM  z Gdańska (www.it-rem.pl).

Eurocast

Eurocast Sp. z o.o. (www.eurocast.com.pl) zajmuje się produkcją i metalizacją różnego rodzaju folii, w tym folii przeznaczonej do kontaktu z żywnością oraz do produkcji opakowań. W ofercie spółki znajdują się folia polipropylenowa oraz polietylenowa, folia APET i laminaty folii APET/PE. Spółka także sprzedaje folie metalizowane oraz wykonuje usługi metalizacji folii. Sprzedaż odbywa się na terenie całej Europy oraz Afryki Północnej.

Firma istnieje na rynku polskim od 1997roku, początkowo jako Europlastik Sp. z o.o. Dynamicznie się rozwija. W roku 2008 podjęto decyzję o wdrożeniu pakietu ERP. Odbyło się 13 prezentacji różnych dostępnych na terenie Polski pakietów, spośród których kierownictwo wybrało pakiet TETA Constellation.

Eurocast funkcjonuje wg strategii „produkcja na zamówienie” (ang. make-to-order). W firmach tego typu charakterystyczna jest bogata oferta produktowa (dotyczy to różnych rodzajów folii oraz możliwych wariantów w zakresie grubości, szerokości i długości) przy ograniczonej ilość surowców (granulatów) wykorzystywanych do produkcji, dla których przechowuje na magazynie się odpowiednie stany zapasów. Istotna jest sprawna obsługa zamówień sprzedaży i ich realizacja w rozsądnie krótkiej perspektywie czasowej. Aby utrzymać odpowiedni poziom obsługi klienta konieczne jest dotrzymywanie potwierdzonych terminów oraz spełnienie wymagań jakościowych.

Technologia produkcji

Folia to wbrew pozorom skomplikowany produkt. Jest zbudowana z trzech do pięciu warstw określanych procentowo, a każda warstwa składa się z odpowiedniej kombinacji granulatów (też określanych procentowo), które są przetapiane w wysokiej temperaturze przy użyciu urządzeń zwanych ekstruderami. Wytwarzana folia może być cięta bezpośrednio na ekstruderach lub podlega przewinięciu i pocięciu na przewijarkach. Dodatkowo konieczne jest sezonowanie folii po wytworzeniu lub przed przekazaniem jej na przewijarki. Wytwarzana folia musi charakteryzować się odpowiednimi parametrami takimi jak np.: grubość, ciężar, gęstość, twardość, wytrzymałość na zerwanie, współczynnik tarcia, zamglenie. Istnieją różne alternatywne sposoby uzyskania wymaganych parametrów, dlatego w systemie wykorzystywany jest mechanizm alternatywnych marszrut technologicznych. Powoduje to, że dla jednego indeksu może w systemie pojawić się nawet do 80 alternatywnych marszrut. Przy takiej ilości ważne jest efektywne zarządzanie tymi marszrutami. System umożliwia generowanie nowych na podstawie już istniejących, a także grupowe modyfikowanie składników i operacji oraz nagłówków marszrut.

Przy wytwarzaniu folii powstają odpady wynikające m.in. z konieczności przycięcia brzegów wytworzonej rolki: w przypadku niektórych typów folii mają one charakter użytkowy, w innych jest to odpad stratny. Wielkość odpadu jest uwzględniona w systemie jako uzysk dla poszczególnych marszrut (np. 95%). System uwzględnia tą wielkość przy wyliczaniu zapotrzebowania materiałowego.

Planowanie operacyjne

Podstawą działalności operacyjnej jest plan pozycji zamówień obejmujący pozycje przyjętych zamówień w poszczególnych okresach czasu i umożliwiający przypisanie zadań do odpowiednich zasobów.

Klienci zamawiają folię na ogół w małych rolkach o różnych szerokościach i długościach (zwanych finalnymi). Jednak z drugiej strony technologicznie i ekonomicznie uzasadnione jest wytwarzanie dużych i długich rolek (zwanych bazowymi). Dlatego ważne jest odpowiednie planowanie rozkroju poszczególnych rolek bazowych na finalne umożliwiające z jednej strony spełnienie wymagań klienta a z drugiej – zapewnienie odpowiedniej efektywności produkcji. Funkcjonalność ta jest w pełni realizowana przy pomocy pakietu TETA Constellation.

Planista korzystając z planu pozycji zamówień ustala w systemie podział poszczególnych pozycji zamówień na rolki finalne. System umożliwia automatyczne wykonanie podziału i jego ręczną edycję. Podział jest przygotowywany w taki sposób, aby łączna waga wytwarzanych rolek finalnych była zgodna z sumaryczną zamawianą przez klienta wagą danego rodzaju folii.

Zarówno na etapie potwierdzania zamówienia, jak i w trakcie wykonywania zmian w istniejącym planie pozycji zamówień i powiązanych rolkach ważna jest odpowiednia kontrola dostępnych mocy produkcyjnych. Dokonuje się tego metodą kontroli wskaźnika CTP (Capable to Promise) odzwierciedlającego odpowiednie wielkości dostępnego ATP (Available to Promise) dla krytycznych zasobów (głównie ekstruderów). W razie braku dostępnych mocy możliwa jest modyfikacja okresu produkcji lub zasobu na etapie potwierdzania zamówienia lub w planie pozycji zamówień. Można także podzielić produkcję jednej pozycji zamówienia między różne zasoby określając je przy poszczególny rolkach finalnych.

Przygotowany podział poszczególnych pozycji zamówień na rolki finalne staje się podstawą do uruchomienia planowania rozkroju. System analizuje różne kombinacje możliwych układów poszczególnych rolek finalnych i jednocześnie dobiera odpowiednią rolkę bazową. Bierze także pod uwagę konieczną szerokość ścięcia brzegów wytwarzanej rolki bazowej, długość rolki a także dopuszczalną ilość cięć wzdłuż i w poprzek rolki. System dobiera najbardziej optymalne układy, tzn. takie przy których powstająca wielkość odpadu jest możliwie najmniejsza. W razie potrzeby system umożliwia także ręczną modyfikację przygotowanych planów rozkroju.

Sterowanie produkcją

Przygotowane plany rozkroju stanowią podstawę do uruchamiania produkcji. Odbywa się to poprzez wygenerowanie zleceń na wytworzenie rolek bazowych oraz na ich pocięcie. W pierwszym przypadku system wylicza ilości potrzebnych granulatów do wytworzenia danej rolki, w drugim – rolka ta jest zużywana i powstają rolki finalne.

Produkcja ma charakter wsadowy i odbywa się na dwie lub trzy zmiany. Rolki bazowe muszą być produkowane na ekstruderach w odpowiedniej kolejności: począwszy od rolki najcieńszej do najgrubszej. Dodatkowo należy uwzględnić czas na przezbrojenia, czyszczenie, prace serwisowe i inne przerwy. System planuje kolejność zadań dla poszczególnych zasobów metodą skończonych możliwości produkcyjnych. Oznacza to, że szczegółowy harmonogram prac jest układany w taki sposób, by nie powodować przeciążeń na stanowiskach produkcyjnych.

Szczegółowa rejestracja przebiegu procesu produkcyjnego odbywa się przy pomocy mobilnych terminali w systemie ITR-EUROKOD. Dane są zapisywane do bazy pakietu TETA Constellation. W razie potrzeby możliwe jest prześledzenie powiązań pomiędzy zużytymi materiałami a wyrobem i odtworzenie historii powstania produktu z określonym numerem serii. Jest to ważne, gdyż wytwarzane folie są wykorzystywane do pakowania żywności i muszą spełniać wymogi Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z normą  ISO 22000 i BRC.

Dalsze kroki

Eurocast zapowiada rozbudowę dotychczasowego rozwiązania o dodatkowe moduły, w tym między innymi Kontrolę jakości. System będzie obsługiwał pobieranie próbek folii oraz laboratorium integrując się z systemami pomiarowymi, rejestrując wyniki badań i przygotowując tzw. raport końcowy. Wytwarzane rolki będą automatycznie blokowane przed możliwością ich wydania klientowi do czasu uzyskania wszystkich potrzebnych wyników badań. Zwolnienie będzie następowało tylko jeśli wyniki te będą odpowiadały założonym normom.

Wdrożenie obejmie także karty niezgodności umożliwiające zarejestrowanie rożnego rodzaju nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, a także gromadzenie opinii ekspertów i podejmowanie działań korygujących.

Komentarze

„Teraz system jaki zdecydowaliśmy się zakupić poprzez proces planowania zwiększy nie tylko zadowolenie użytkowników ale przede wszystkim efektywność procesów produkcyjnych” (Szymon Kopeć, Szef Działu IT i Logistyki w firmie Eurocast kierujący wdrożeniem pakietu TETA Constellation)


Możesz śledzić komentarze do tego wpisu dzięki kanałom RSS 2.0. Komentarze są w chwili obecnej zamknięte, ale możesz trackback z własnej strony.

W chwili obecnej nie ma możliwości komentowania tego artykułu.

© 2022, Centrum informacji o ERP, http://erp.info.pl, Zbyszek Lisowski, tel. +48 601 205 182, e-mail: peritus@erp.info.pl