Strategia operacyjna

20 Lipiec 2008 (http://erp.info.pl/strategia-operacyjna/)

Strategia operacyjna to – ogólnie mówiąc – strategia dotycząca obszarów produkcji i logistyki. Bywa, że jest mylona z decyzjami operacyjnymi, czyli podejmowanymi na najniższym szczeblu (poniżej decyzji taktycznych i strategicznych) w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa (np. finansach). W istocie strategia operacyjna wynika z przyjętej strategii biznesowej i obejmuje kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego stanowiąc podstawę do innych decyzji podejmowanych na szczeblu taktycznym i operacyjnym.

Typy strategii

Wyróżnia się trzy podstawowe typy strategii: korporacyjna, biznesowa i strategie funkcjonalne, do których należą: finansowa, rozwoju produktu, operacyjna i marketingowa.

 

Typy strategii

Strategia korporacyjna i biznesowa

Strategia korporacyjna obejmuje następujące aspekty: wizję (stan docelowy), misję i cele organizacji. Zwykle tworzona jest na bazie analizy otoczenia (Environmental Scanning) i analizy SWOT (Strength, Weakness, Opportunities and Threats Analysis).

Strategia biznesowa jest realizowana w ramach danego przedsiębiorstwa i musi być zgodna z przyjętą strategią korporacyjną. Występują cztery podstawowe podejścia do strategii biznesowej:

1. Przywództwo cenowe – bazuje na standardowych produktach „z półki” wytwarzanych w standardowych procesach, niskich kosztach operacyjnych i efektywnym zarządzaniu łańcuchem dostaw.

2. Dywersyfikacja produktu – obejmuje wiele różnorodnych produktów wytwarzanych w wysokiej jakości na bazie elastycznych procesów produkcyjnych.

3. Koncentracja na konkretnym kliencie – produkty dostosowane do wybranego segmentu rynkowego.

4. Szybka reakcja na potrzeby rynku – ścisła współpraca w całym łańcuchu dostaw w celu zapewnienia natychmiastowej reakcji na zmiany popytu i tworzenie systemów produkcyjnych tak elastycznych, jak tylko to możliwe.

Strategia operacyjna

Strategia operacyjna obejmuje cztery następujące elementy:

1. Metody oceny skutków podejmowanych decyzji. Zależnie od przyjętych metod pracownicy podejmujący decyzje taktyczne i operacyjne w obszarach produkcyjnym i logistycznym będą dostosowywać swoje decyzje w taki sposób, aby jak najlepiej sprostać stawianym im wymaganiom.

2. Definicje wymiarów czasowych takich jak: horyzont planowania i granice stref (time fences): popytu i planistycznej. Strefy mogą być indywidualnie określone dla poszczególnych grup wyrobów. W poszczególnych strefach obowiązują inne zasady wyliczania pewnych wskaźników (PAB, ATP) oraz podejmowania decyzji dotyczących zmian w przyjętych planach produkcji (SOP, MPS i MRP).

3. Mechanizm integracji decyzji dotyczących innych strategii funkcjonalnych.

4. Decyzje o wyborze koncentracji na jednym z nast. obszarów:

a. Koncentracja na procesie – obejmuje szeroki zakres produktów lub usług wytwarzanych w małych ilościach.

b. Koncentracja na produkcie lub usłudze – wąski asortyment produktów lub usług wytwarzanych w dużych ilościach.

c. Koncentracja na kliencie – rozważenie potrzeb klienta od etapu projektowania aż do sprzedaży i opieki po sprzedażowej.


Możesz śledzić komentarze do tego wpisu dzięki kanałom RSS 2.0. Komentarze są w chwili obecnej zamknięte, ale możesz trackback z własnej strony.

jeden komantarz do “Strategia operacyjna”

  1. Krystian napisał/a:

    Ciekawy artykuł. Skorzystam z niego w mojej pracy magisterskiej.

© 2022, Centrum informacji o ERP, http://erp.info.pl, Zbyszek Lisowski, tel. +48 601 205 182, e-mail: peritus@erp.info.pl