Istnieją cztery podstawowe mechanizmy bilansowania zasobów: plan RP realizowany na poziomie SOP, plan RCCP – na poziomie harmonogramu głównego, planowanie zasobów dystrybucyjnych (DRP II) i CRP – wyliczany na bazie MRP.

Każdy z powyższych mechanizmów ma inny cel i zakres, jednak ogólna filozofia jest taka sama.
więcej »

(http://erp.info.pl/rp-rccp-drpii-crp/)
© 2023, Centrum informacji o ERP, http://erp.info.pl, Zbyszek Lisowski, tel. +48 601 205 182, e-mail: peritus@erp.info.pl