Harmonogram główny (Master Schedule) razem z MPS (Master Production Schedule)  jest najważniejszym elementem planowania nadrzędnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących system informatyczny klasy MRP II/ERP. Zawiera wyspecyfikowane wielkości prognozy, zmówień klientów i oczekiwanego spływu produkcji poszczególnych wyrobów finalnych lub kluczowych modułów bądź opcji w podziale na dni lub tygodnie. Obejmuje swoim horyzontem co najmniej całą długość cyklu produkcyjnego z procesem zamawiania włącznie. Dzięki wskaźnikowi ATP stanowi podstawę do przyjmowania nowych zamówień od klientów. Jest podstawowym źródłem danych do rozwinięcia MRP. Odpowiada za przełożenie planów taktycznych wyrażonych w SOP na konkretne decyzje operacyjne.
więcej »

(http://erp.info.pl/master-schedule/)
© 2023, Centrum informacji o ERP, http://erp.info.pl, Zbyszek Lisowski, tel. +48 601 205 182, e-mail: peritus@erp.info.pl